Uzrakstīt direktoram

X

Uzrakstīt direktoram

Maris

Sveicināti! Mani sauc Māris Freze! Es esmu OneTec kompānijas direktors. Mūsu kompānijas darbinieki sniedz profesionālo atbalstu Jūsu biznesam un ir gatavi pilnveidoties, lai Jūs vienmēr varētu uz mums paļauties. Jūsu atpakaļ komunikācija man ir ļoti svarīga. Atstājiet lūdzu jūsu ieteikumus, piebildes vai piedāvājumus mūsu darbam!

Slide background

Atskaišu sagatavošana, algas uzskaite, pamatlīdzekļu uzskaite vienā programmā!

Uz jūsu jautājumiem atbildēs praktizējoši grāmatveži, speciālisti darbam ar programmu!

Neviens jautājums nepaliks bez atbildes!

Atstājiet savu pieteikumu demonstrācijai

Ko piedāvā ERP 2. Uzņēmuma vadība

Personāla vadība un algas aprēķins

ERP algas modulis ļauj automatizēt ne tikai par algas un nodokļu aprēķināšanu atbildīgā grāmatveža darbību , bet arī personāla darbinieku darbības

Izmaksu pārvaldīšana un pašizmaksas aprēķins

Sadaliet izmaksas dažādos veidos. Sekojiet līdzi izmaksām dažādos veidos. Sistēma pieļauj elastīgus iestatījumus.

CRM

ERP 2 ietver pilnīgu CRM sistēmu. Pārdošanas piltuvi, izsekošanas posmus un veiktspēju.

Iepirkumu vadība

Apakšsistēma "Pirkumi" ļauj apkopot un analizēt lielu datu apjomu par piegādātājiem, to cenām, ģenerēt automātiskus pasūtījumus un kontrolēt preču un pakalpojumu piegādes grafiku.

Ir dažādas pirkumu pārvaldības iespējas:

 • preču piegādātāju izvēle;
 • dažādi pirkuma nosacījumi;
 • atbalsts dažādām shēmām preču saņemšanai no piegādātāja;
 • dažādas iespējas pasūtījumu noformēšanai piegādātājiem un to izpildes kontrolei;
 • pasūtījumu pielāgošana un slēgšana piegādātājiem;
 • piegādātāju cenu uzraudzība;
 • preču piegādes reģistrācija;
 • piegāžu un maksājumu grafiku plānošana;
 • saņemšanas korekcija un atgriešana piegādātājiem
No piegādātāja saņemto primāro dokumentu reģistrācija (ienākošās pavadzīmes, cenrāži utt.) vairumā gadījumu prasa nomenklatūras precizēšanu.
Ir iespējama situācija, ka preču nosaukums piegādātāja dokumentos nesakrīt ar to pašu preču nosaukumu, kas reģistrēts infobāzē. Lai atrisinātu šo situāciju, ir iespējams saglabāt informāciju par piegādātāja nomenklatūras un informācijas bāzē reģistrētās nomenklatūras atbilstību.
Pirkumu nosacījumu reģistrācijai tiek nodrošināts pielietotā risinājuma elements - Līgums par pirkuma nosacījumiem, kura izmantošana ļauj:
 • norādīt piegādātāju;
 • nosaka apmaksas noteikumus (maksājuma kārtību, apmaksas posmus, līgumu izmantošanu);
 • norādīt preču piegādes laiku - tiek izmantots, lai aprēķinātu paredzamo piegādes datumu;
 • norādīt noliktavu preču piegādei no piegādātāja utt.
Vienošanās ar piegādātāju ietvaros var tikt sastādīts līgums ar piegādātāju. Šajā gadījumā līgums ar piegādātāju tiek veidots uz vienošanās pamata.
Pasūtījumus piegādātājiem var ģenerēt automātiski, pamatojoties uz preču piegādes nepieciešamības aprēķinu atbilstoši piegādes parametriem (preču piegādes laiks no piegādātāja, vidējais  patēriņš utt.).

Tāpat pasūtījumu piegādātājam var ievadīt, pamatojoties uz iepriekš izpildītiem klienta pasūtījumiem, darījumiem ar klientu. Veicot pasūtījumu līguma ietvaros, automātiski tiek aizpildīti galvenie pirkumu nosacījumi (valūta, piegādātāja cenas veids, maksājuma parametri, līgumu izmantošana u.c.).

Preču apmaksas kontrole pēc piegādātāju pasūtījumiem tiek veikta saskaņā ar pasūtījumā piegādātājam norādīto apmaksas datumu. Pasūtījumā varat norādīt vēlamo preces saņemšanas datumu. Balstoties uz paredzamo preču piegādes datumu analīzi, iespējams sastādīt preču piegādes grafiku.

Piegādātāja saistību izpilde tiek kontrolēta, izmantojot dokumenta statusus un stāvokļus. Dokumentu statusi tiek piešķirti manuāli. Statuss - informācija par pasūtījumu, kas tiek aprēķināta automātiski, pamatojoties uz informācijas datubāzē esošajiem datiem (statuss, maksājums, krājumu pieejamība utt.).
Reģistrējot preču piegādes no piegādātāja, var atspoguļot dažādas darbības:
 • Preču pirkšana no piegādātāja;
 • Preču iegāde ar atbildīgās personas starpniecību;
 • Preču pieņemšana komisijā;
 • Importa preču iegāde;
 • Preču imports no ES valstīm un trešajām valstīm.
Preču saņemšanas no piegādātāja darbības tiek fiksētas preču un pakalpojumu iegādes dokumentā.
Samaksu par preču piegādi var veikt saskaņā ar līgumu, konkrētu pasūtījumu piegādātājam, saskaņā ar konkrētu saņemšanas dokumentu:
piegādātājam pārskaitīto avansa maksājumu ir iespējams ieskaitīt;
maksājumu var pārskaitīt no viena piegādātāja pasūtījuma uz citu.
Lai atspoguļotu saņemto preču atgriešanas operāciju, tiek nodrošināts dokuments - Preču atgriešana piegādātājam, kura izmantošana maina norēķinu stāvokli ar piegādātāju un atspoguļo preču īpašumtiesību pāreju. Preču atgriešana no piegādātāja var tikt izsniegta, pamatojoties uz datiem par preču un pakalpojumu saņemšanu.
Preču pieņemšana komisijā
Lai atspoguļotu preču pieņemšanas komisijā procesu, lietojumprogrammas risinājums piedāvā šādas iespējas:
aktuālas informācijas uzturēšana par nosūtītājiem;
darba apstākļu uzglabāšana, analīze un salīdzināšana ar nosūtītājiem;
ar komitantiem noslēgto līgumu reģistrācija;
nosūtīto preču saņemšanas plānošana, izmantojot pasūtījumus nosūtītājam;
preču saņemšanas un atgriešanas reģistrācija un to atsevišķa uzskaite;
komisijas preču pārdošanas un norakstīšanas reģistrācija;
komisijas maksas aprēķins un parādsaistību veidošana;
Norēķinu veikšanas kārtība ar nosūtītāju atšķiras no parastās pirkšanas. Ir pieejamas šādas iespējas: pēc līguma un pēc komisijas atskaitēmFinanšu pārvaldība un budžeta veidošana

Elastīgas tiešsaistes atskaites, kuras nav "jāģenerē" – tās jau ir gatavas.

Ražošanas vadīšana

Plānojiet savu produkciju

Uzņēmuma darbības rādītāju uzraudzība un analīze

Noliktavas un krājumu pārvaldība

Atbalsts adreses, ordera un atbildīgai uzglabāšanai.

Finanses

Apakšsistēma finanses ļauj menedžmentam izveidot pareizu maksājumu politiku.

Pārdošana

Plānojiet, analizējiet, ņemiet vērā atlaides un realizējiet individuālu pieeju katram klientam!

ERP mobilā aplikācija

Mobilā aplikācija nodrošina tiešsaistes piekļuvi no mobilajām ierīcēm Android un IOS platformās

Kraijumu planosana

Plānošana balstās uz pieprasījuma prognozēšanu, pieejamo resursu analīzi un novērtēšanu, uzņēmuma attīstības perspektīvām.

Esam gatavi Jums nodemonstrēt programmas iespējas, ņemot vērā Jūsu uzņēmuma specifiku! Individuāla pieeja, izvēloties programmu Jūsu uzņēmumā, ir garantēta!
Uzzināt vairāk
Programmas "ERP 2" licence ļauj vadīt grāmatvedības uzskaiti neierobežotam uzņēmumu daudzumam un neierobežotam datu bāzu daudzumam.

Materiāli par programmu

Jaunākās ziņas