Uzrakstīt direktoram

X

Uzrakstīt direktoram

Maris

Sveicināti! Mani sauc Māris Freze! Es esmu OneTec kompānijas direktors. Mūsu kompānijas darbinieki sniedz profesionālo atbalstu Jūsu biznesam un ir gatavi pilnveidoties, lai Jūs vienmēr varētu uz mums paļauties. Jūsu atpakaļ komunikācija man ir ļoti svarīga. Atstājiet lūdzu jūsu ieteikumus, piebildes vai piedāvājumus mūsu darbam!

    Programmatūras produktu ieviešana šodien ir galvenais faktors uzņēmuma izaugsmē, ļaujot uzlabot efektivitāti, samazināt izmaksas un efektīvāk pārvaldīt savu biznesu. Tādus produktus kā 1C jau veiksmīgi izmanto daudzi uzņēmumi, un ir ļoti svarīgi izvēlēties pareizos risinājumus Jūsu biznesam.

   Pirmais solis automatizācijas procesā ir detalizēta uzņēmuma pašreizējā stāvokļa analīze, ko bieži dēvē par pirmsprojekta apsekojumu. Tas ir darbību kopums, kas pēta uzņēmuma organizatorisko struktūru, biznesa procesus, mijiedarbību starp nodaļām un apakšnodaļām, kā arī uzņēmuma esošās programmatūras analīzi.

   Pirmsprojekta apsekojuma posmā rodas izpratne par automatizācijas laiku un tās izmaksām. Tas ļauj ņemt vērā iespējamās tehniskās problēmas un izvairīties no tām īstenošanas posmā, ietaupīt resursus un laiku, kā arī ņemt vērā visas klienta uzņēmuma vēlmes pat pirms projekta uzsākšanas. Sākotnējā diskusija ar klientu ietver arī jautājumus par to, kādam pētniecības līmenim jābūt vērstam uz uzņēmumu: vai veikt pilnīgu visu biznesa procesu analīzi vai ierobežot un veikt tikai noteiktu bloku pārbaudi.

Kā tiek veikta pirmsprojekta apsekošana?

Pirmajā posmā tiek veiktas padziļinātas intervijas ar klienta darbiniekiem, īpaši tiem, kas ir atbildīgi par biznesa procesiem. Mērķis ir detalizēti izpētīt pašreizējos procesus, identificēt iespējamos trūkumus informācijas sistēmā (ja tādi ir) un saprast, kādu rezultātu vēlaties sasniegt.

Intervijas laikā tiek apkopota šāda informācija:

 • Darbinieka loma biznesa procesos un viņa līdzdalība tajos.

 • Ienākošie un izejošie dati, ar kuriem darbinieks strādā (dokumenti, informācija).

 • Informācijas kustības ceļš starp darba vietām.

 • Saistība starp biznesa procesiem uzņēmumā.

 • Esošās programmas un tās iespēju novērtējums (ja tāds ir).

 • Problēmas, ar kurām darbinieks saskaras darbā (piemēram, neērta programmatūra vai informācijas apmaiņas problēmas).

 • Galveno augsta līmeņa prasību noteikšana topošajai informācijas sistēmai.

   Intervijas sniedz visaptverošu priekšstatu par uzņēmuma darbu, ne tikai atsevišķām darbavietām. Tiek analizēts, kā dažādas daļas mijiedarbojas viena ar otru un kā informācija pārvietojas biznesa procesos un starp tiem. Šis uz procesu orientētais process ļauj identificēt vājās vietas un sarežģījumus biznesa procesos, kā arī saprast, kāpēc tie rodas, un ieteikt veidus, kā tos atrisināt.

   Pamatojoties uz iegūto datu analīzi, tiek izstrādātas vairākas nākotnes informācijas sistēmas koncepcijas iespējas, kas atbilst Jūsu uzņēmuma specifikai. Tiek izvēlēti piemēroti 1C produkti, un tiek noteikts, kādas modifikācijas jāveic šajās standarta programmās, lai tās pilnībā atbilstu Jūsu biznesa procesu unikālajām vajadzībām.


Pirmsprojekta apsekošanas ziņojumā, kas klientam tiek izsniegts pēc posma pabeigšanas, satur šādas sadaļas:

1.     Esošā informācijas sistēma (AS-IS modelis): Šeit sniegts detalizēts informācijas sistēmas pašreizējā stāvokļa apraksts.

2.     Plānotā informācijas sistēmas arhitektūra (TO-BE): Šajā daļā ir izklāstīta nākotnes informācijas sistēmas koncepcija, aprakstot, kā tā tiks organizēta (TO-BE).

3.     Prasības nākotnes sistēmai: Tiek reģistrētas ne tikai funkcionālās prasības, bet arī nepieciešamā programmatūra un aparatūra, kā arī infrastruktūras izmaksas.

4.     Pašreizējo biznesa procesu apraksts: šeit Jūs atradīsiet detalizētu pašreizējo procesu aprakstu, pamatojoties uz intervijām ar Jūsu darbiniekiem. Tiek ņemtas vērā arī Jūsu vēlmes un prasības.

5.     Projekta mērķi, uzdevumi un robežas: definēti projekta mērķi un uzdevumi, panākumu kritēriju un skaidri definētas projekta robežas.

6.     Ieviešanas pieejas: Šajā sadaļā ir piedāvātas metodoloģijas un pieejas veiksmīgai projekta īstenošanai.

7.     Projekta budžets un grafiks: tiek sniegta informācija par projekta budžetu un projekta grafiku.


Pirmsprojekta apsekošana Klientam sniedz daudz priekšrocību:


 • Detalizēts biznesa procesu apraksts: Jūs iegūstat pilnīgu priekšstatu par uzņēmuma pašreizējo stāvokli, kas ļauj salīdzināt to ar savām idejām.

 • Ekspertu pieredze: Speciālisti dalās pieredzē par projektu īstenošanu citos uzņēmumos, kas palīdz optimizēt biznesa procesus.

 • Īstenošanas iespējas: Vispiemērotākā ieviešanas varianta izvēle, ņemot vērā mērķus, termiņus un budžetu.

 • Projekta budžets un laika grafiks: Termiņi un izmaksas ir iepriekš noteiktas, pat ņemot vērā riskus un iespējamās sistēmas izmaiņas.

 • Vienots redzējums par informācijas sistēmām: vispārējās koncepcijas un sistēmu savstarpējo attiecību identificēšana, kas novērš nevajadzīgas izmaksas.

 • 1C programmu optimizācija: Labākās 1C programmas izvēle ar minimālām izmaiņām vai lēmumu optimizēt biznesa procesus.

 • Resursu novērtējums: izpratne par papildu resursu nepieciešamību informācijas sistēmas infrastruktūrai.

Pirmsprojekta apsekošana palīdz veiksmīgi īstenot projektus,
nodrošinot to efektivitāti un ietaupījumus.

   Veiksmi Jūsu projektos!