Šeit aprakstītas izmaiņas salīdzinājumā ar 1.6.41.4
Saskaņā ar ES regulu par fizisko personas datu aizsardzību pievienots
iestatījums - “Neizvadīt fiz.personas personas kodu”.

Modernizēts pārskats “Mikrouzņēmuma deklarācija”.
Dokumentam “Priekšapmaksas rēķins” pievienota drukas forma – Proforme-Invoice.
Atjaunināts bankas dokumentu formāts - SEPA (ISO 20022) (Ver. 1.02).

Ieviestas izmaiņas un uzlabojumi saistībā PVN deklarāciju. Veikti uzlabojumi un izmaiņas VSAOI pārskatā. Atjaunināts "OS saraksts"

Atjauninātas minimālās stundas likmes 2018. gadam, minimālā darba alga no 01.01.2018. — 430.00EUR , mainītas sociālā nodokļa likmes 2018. gadam. /</span>

Dokumentā "Avansa pārskats" tika tika veiktas. Izmaiņas ieviestas arī dokumentā "Mikrouzņēmuma nodokļa deklarācija"