Uzrakstīt direktoram

X

Uzrakstīt direktoram

Maris

Sveicināti! Mani sauc Māris Freze! Es esmu OneTec kompānijas direktors. Mūsu kompānijas darbinieki sniedz profesionālo atbalstu Jūsu biznesam un ir gatavi pilnveidoties, lai Jūs vienmēr varētu uz mums paļauties. Jūsu atpakaļ komunikācija man ir ļoti svarīga. Atstājiet lūdzu jūsu ieteikumus, piebildes vai piedāvājumus mūsu darbam!

  Mūsdienu preču uzskaites sistēmās preču partijas noliktavās ieņem svarīgu vietu, nodrošinot precīzāku un detalizētāku preču plūsmas kontroli. Partiju reģistrs nodrošina rīku kopumu, kas palīdz efektīvi atrisināt vairākus uzdevumus.

Preču partijas noliktavās  ir svarīga preču uzskaites sistēmas sastāvdaļa, lai precīzāk un detalizētāk kontrolētu preču kustību noliktavā. Preču partijas palīdz atrisināt vairākas problēmas:

1. Preču vēstures uzskaite: Preču partiju reģistrs ļauj izsekot katras preču partijas pārvietošanas, saņemšanas un norakstīšanas vēsturei noliktavā.
2. Derīguma termiņu uzskaite: Gadījumā, ja precēm ir ierobežots glabāšanas laiks (piemēram, pārtikai, zālēm utt.), Partijas uzskaite ļauj precīzi noteikt, kuras partijas tiek norakstītas derīguma termiņa dēļ.
3. Garantijas gadījumu risināšana: Precēm, uz kurām var attiekties garantijas serviss, preču partijas ļauj precīzi izsekot, kad katra preču partija tika piegādāta, kas palīdz pārvaldīt garantijas gadījumus.
4. Kvalitātes kontrole: Partijas uzskaite ļauj arī detalizētāk analizēt preču kvalitāti. Ja rodas defekti vai problēmas ar konkrētu partiju, varat ātri identificēt visus šīs partijas produktus un veikt atbilstošas darbības.
5. Juridiskā atbilstība: dažiem uzņēmumiem ir stingri preču uzskaites noteikumi un pārskatu sniegšanas prasības. Partiju reģistrs palīdz izpildīt šīs prasības, sniedzot detalizētu informāciju par katru preču partiju.
6. Finanšu datu uzskaite un analīze: katrai preču partijai ir savas pašizmaksas un cena, un šo datu ņemšana vērā programmā, palīdz veikt precīzāku finanšu analīzi.  
7. Pārskati un audits: Partijas uzskaite sniedz vērtīgu informāciju, lai ziņotu par preču kustību, un var būt noderīga audita laikā, kad nepieciešams apstiprinājums par grāmatvedības pareizību.

  Tomēr, tāpat kā ar jebkuru programmatūras produktu, dažreiz var rasties problēmas, kas saistītas ar nepareizu šīs funkcionalitātes darbību, mēs iesakām tos apsvērt un atrast risinājumus.
  
  Kāpēc preces netiek norakstītas saskaņā ar preču partiju reģistru noliktavās?

Nepietiek atlikumu partijās: Ja dažās partijās nav pietiekami daudz vienumu, lai tos norakstītu, sistēma nevarēs veikt norakstīšanas operāciju. Pārbaudiet produktu pieejamību un daudzumu katrā partijā.
Nepareizi darījumu datumi un laiki: Darījumu datumi ir svarīgi pareizai preču uzskaitei. Ja darījuma datums dokumentā ir ārpus partijas izveides datuma, tad preces netiks norakstītas no šīs partijais
Ir iekļauta sērijas, īpašību un kvalitātes uzskaite. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja jums ir iespējota detalizētāka uzskaite, pārdodot vai norakstot produktu, ir jābūt noteiktas īpašības, sērijas un kvalitātes partijas atlikumam.
Preču atlikumi noliktavās un partijās atšķiras (piemēram, ar pasūtījuma shēmu).

Kāpēc var veidoties iztrūkums pēc pašizmaksām?
 
Nepareizi sākuma atlikumi: ja perioda sākumā tika iestatīti nepareizi sākuma atlikumi vai tie, piemēram, tika mainīti vai samazināti (tika grāmatots dokuments Kvītis, Preču pārvietošana, Izdošana), tas var radīt trūkumus izmaksu reģistrā.

Kāpēc ir papildu izmaksas?

  Ja preču sūtījums jau ir daļēji vai pilnīgi norakstīts (pārdots) un šim sūtījumam ar atpakaļejošu datumu ir sadalīti papildu izdevumi (ir ievadīts dokuments Papildu izdevumu saņemšana), tad var rasties situācija, kad partijas nenorakstītās izmaksas ir iestrēgušas, kas palielina kopējās atlikuma izmaksas noliktavā. 
Lai atrisinātu šo problēmu, jums ir nepieciešams atkārtoti veikt dokumentu iegrāmatošanu, un tad papildu izdevumi tiks sadalīti norakstītajām precēm.

Kā samazināt kļūdas preču izmaksās un partijās noliktavās?

1. Hronoloģiski pareiza un ātra dokumentu ievadīšana.

2. Periodiski aktivizēt dokumentu atkārtotu iegrāmatošanu (piemēram, mēneša beigās vai iestatīt automātisku atkārtotu iegrāmatošanu).
 
3. Saskaņot atlikumus ziņojumā "Pārskats par precēm noliktavās" un "Pārskats par preču partijām noliktavās", tiem jāsakrīt.

4. Identificējiet kļūdas atskaitē un izlabojiet.

Ja ir grūtības identificēt kļūdu un nezināt, kā to novērst, lūdzu, sazinieties ar mums, mēs ar prieku palīdzēsim!