Uzrakstīt direktoram

X

Uzrakstīt direktoram

Maris

Sveicināti! Mani sauc Māris Freze! Es esmu OneTec kompānijas direktors. Mūsu kompānijas darbinieki sniedz profesionālo atbalstu Jūsu biznesam un ir gatavi pilnveidoties, lai Jūs vienmēr varētu uz mums paļauties. Jūsu atpakaļ komunikācija man ir ļoti svarīga. Atstājiet lūdzu jūsu ieteikumus, piebildes vai piedāvājumus mūsu darbam!

Sākot darbu pie projekta, viens no galvenajiem momentiem ir piemērotākā sadarbības modeļa izvēle. Pastāv vairāki modeļi, bet divi visbiežāk sastopamie ir modeļi ar fiksētu cenu (Fixed Price) un samaksu par laiku un materiāliem (Time-and-Materials). Katram no tiem ir savas priekšrocības un trūkumi, un pareizais modeļa izvēle ir atkarīgs no projekta īpatnībām, tā budžeta un termiņiem, kā arī no pasūtītāja prasībām un izpildītāja iespējām. Šajā tekstā mēs apskatīsim abus modeļus un palīdzēsim izvēlēties piemērotāko.

Fiksētā cena.

Fixed Price sadarbības modelis paredz, ka projekta izpildes budžets un termiņi tiek apstiprināti iepriekš un paliek nemainīgi. Izpildītājs uzņemas risku par neprecīzu darbu izpildes laiku, un pasūtītājs zina precīzi, cik daudz projekts viņam izmaksās un kad tas tiks pabeigts.

Fiksētās cenas modela īpatnības:

- Projekta budžets un termiņi tiek apstiprināti iepriekš, kas saistoši prasa izpildītājam precīzi novērtēt darbu apjomu un riskus.

- Izpildītājs uzņemas risku par neprecīzu darbu izpildes laiku, kas prasa no viņa augstu profesionālismu un pieredzi.

- Pasūtītājs iepriekš zina projekta izmaksas un izpildes termiņus, kas ļauj viņam precīzāk plānot savus izdevumus un termiņus.
Fixed Price modeļa priekšrocības:

- Pasūtītājam ir skaidrāka projekta izmaksu un izpildes termiņu struktūra.

- Izpildītājs uzņemas risku par neprecīzu darbu izpildes laiku, kas stimulē viņu piešķirt lielāku atbildību projektam.

- Pasūtītājs var precīzāk plānot savus izdevumus un termiņus.

Fixed Price modeļa trūkumi:

- Izpildītājam ir jānovērtē visi iespējamie riski un nepieciešamais darbu apjoms iepriekš, kas var novest pie projekta nepareizas vērtēšanas.

- Ja darbu apjoms ir nepareizi novērtēts, izpildītājs var saskarties ar finansiālām grūtībām vai būt spiests meklēt papildu finansējumu no pasūtītāja.

- Ja projekts ir pārvērtēts, pasūtītājam var būt neapmierinātība ar projekta cenu un atteikties no sadarbības.

Laiks un materiāli.

Time-and-Materials sadarbības modelis paredz samaksu par faktiski tērēto laiku un izmantotajiem materiāliem. Pasūtītājam ir elastīgāka pieeja projektu vadībai, un viņš var veikt izmaiņas projekta izpildes procesā. Tomēr pasūtītājam nav garantijas par projekta izmaksām un izpildes laiku.

Time-and-Materials modeļa īpatnības:

- Samaksa tiek veikta par faktiski tērēto laiku un izmantotajiem materiāliem.

- Pasūtītājam ir iespēja veikt izmaiņas darbu apjomā un veikt korekcijas projektā izpildes procesā.

- Pasūtītājam nav garantijas par projekta izmaksām un izpildes laiku.
Laiks un materiāli modeļa priekšrocības:

- Elastīgāka pieeja projektu vadībai.

- Iespēja veikt izmaiņas darbu apjomā un veikt korekcijas projektā izpildes procesā.

- Iespēja precīzāk kontrolēt darbu izpildes procesu.

Laiks un materiāli modeļa trūkumi:

- Pasūtītājam nav garantijas par projekta izmaksām un izpildes laiku.

- Izpildītājs var nēsāt risku par neprecīzu darbu izpildes laiku, kas var novest pie budžeta pārsniegšanas.

- Iespējamās neprecizitātes darbu apjoma un izpildes laika novērtējumā var novest pie neparedzētiem izdevumiem un termiņu pārkāpumiem.