Tirdzniecības un noliktavas uzskaites ieviešana kompānijā "Rigalit"

Kompānija RIGALIT specializējas un augsti kvalitatīvu koksnes līmju un saistvielu, laku un krāsu, speciāla pavadošā aprīkojuma piegādes šo produktu dozēšanai, sajaušanai un uzklāšanai. Kompānija aktīvi strādā ar eksportu un importu, tostarp trešajās valstīs. Tamdēļ bija nepieciešams nostrādāt atbilstošu korektu nodokļu uzskaiti. Uzņēmums kārto detalizētu iepakojumu un iepakošanas materiāla uzskaiti, tamdēļ tika realizēta preču uzskaite dažādos iepakojumos. Programma ievēro preču iepakošanas materiālu un izsniedz pārskatus pēc Latvijā ievestā un izvestā iepakošanas materiāla. No programmas var veidot visas Intrastat pārskata operācijas. Veicot preču pārdošanu klientiem, kompānija piedāvā viņiem taru (paletes, mucas, cisternas), kuru pēc tam būs nepieciešams paņemt no klienta. Šajā nolūkā programmā tiek kārtota arī atgriezeniskās taras uzskaite, kura ļauj izsekot pilnu taras nodošanas vēsturi klienta un taras veida griezumā.Adrešu noliktava ir automatizēta ar dubultu preču pieņemšanas un atkraušanas uzskaiti. Sākotnēji atkraušanu ievada programmā pārdošanu menedžeris, pēc kā preču atkraušanas uzdevums aiziet uz noliktavu, noliktavas darbinieks veic atkraušanu un norāda preces un skaitu, kuru viņš reāli atkrāva. Tas pats notiek arī preču pieņemšanas gadījumā, tikai sākotnēji kravu pieņemšanas dokumentus tiek veidots noliktavas līmenī. Pamatojoties uz kravu pieņemšanu, tiek veidota ienākošā pavadzīme. Preču uzskaitē vienlaicīgi tiek izmantotas vairākas uzskaites vienības, piemēram, litri, cisternas, kilogrami, paletes. Programma ļauj drukāt pavaddokumentus ne tikai Latvijas klientiem, bet arī Krievijas, Baltkrievijas, Kazahstānas klientiem attiecīgajās valodās.

  • Klienta nosaukums: Rigalit
  • Projekta datums: 2014/10/15
  • Lietotāju skaits: 10

Наши лучшие проекты

Vēlaties izveidot efektīvu uzskaiti savā kompānijā kopā ar mums? Nešaubieties!
Pasūtīt