Uzrakstīt direktoram

X

Uzrakstīt direktoram

Maris

Sveicināti! Mani sauc Māris Freze! Es esmu OneTec kompānijas direktors. Mūsu kompānijas darbinieki sniedz profesionālo atbalstu Jūsu biznesam un ir gatavi pilnveidoties, lai Jūs vienmēr varētu uz mums paļauties. Jūsu atpakaļ komunikācija man ir ļoti svarīga. Atstājiet lūdzu jūsu ieteikumus, piebildes vai piedāvājumus mūsu darbam!

Tirdzniecības vadība 10

Tirdzniecības vadība 10

Aplikācijas risinājums automatizē sekojošus saimnieciskās darbības virzienus:

 • pārdošanu vadība (ieskaitot vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību un komisijas tirdzniecību);
 • piegāžu vadība;
 • pārdošanu un iepirkumu plānošana;
 • noliktavas krājumu vadība;
 • pircēju pasūtījumu vadība;
 • attiecību ar klientiem vadība;
 • uzņēmuma preču apgrozījuma analīze;
 • cenu analīze un cenu politikas vadība;
 • tirdzniecības darbības monitorings un efektivitātes analīze.

Aplikācijas risinājuma informācijas bāzē tiek reģistrētas gan jau īstenotās, gan arī vēl tikai plānojamās saimnieciskās operācijas. "1С:Uzņēmums 8. Tirdzniecības vadība" automatizē praktiski visu sākotnējo tirdzniecības un noliktavas uzskaites dokumentu noformēšanu, kā arī naudas līdzekļu kustību.

Aplikācijas risinājums domāts jebkuriem tirdzniecības operāciju veidiem. Realizētas uzskaites funkcijas no uzziņu grāmatu kārtošanas un sākotnējo dokumentu ievadīšanas līdz dažādu analītisku pārskatu saņemšanai.

Risinājums ļauj kārtot vadības uzskaiti pēc tirdzniecības uzņēmuma kopumā. Holdinga struktūras uzņēmumam dokumentus var noformēt vairāku, holdinga sastāvā ietilpstošo organizāciju vārdā.

"1С:Uzņēmums 8. Tirdzniecības vadība" — tas ir gatavs aplikācijas risinājums, kura pamatā ir spēcīga jaunas paaudzes “1C: Uzņēmums 8” tehnoloģiska platforma. Programmēšanas produkta piegādes komplektā bez platformas ietilpst konfigurācija “Tirdzniecības vadība”.

"1С:Uzņēmums 8. Tirdzniecības vadība" nodrošina automātisku datu atlasi, kuri nepieciešami grāmatvedības uzskaites kārtošanai, un šo datu nodošanu “1C: Grāmatvedībā 8 Latvijai”. Bez tam, paredzēta datu nodošana programmu “1C:Uzņēmums 7.7” sistēmas grāmatvedības konfigurācijās.

Paredzēta datu pārnešana no aplikācijas risinājuma “1C: Tirdzniecība un noliktava 7.7” informācijas bāzes.

Uzņēmuma vadītājam

Uzņēmuma vadītājam nepieciešama reāla atdeve no automatizācijas sistēmas.

"1С:Uzņēmums 8. Tirdzniecības vadība" paaugstina uzņēmuma darba efektivitāti, pateicoties ikdienas operāciju automatizācijai, uzskaites kārtošanai reālā laika mērogā, ātrai un ērtai informācijas sagatavošanai, lai pieņemtu lēmumus dažādos līmeņos. Sistēma ļoti ātri tiek palaista ekspluatācijā un sāk sniegt atdevi. Mainoties mērogiem, pieejām vadībai vai darbu organizēšanai uzņēmumā, sistēma neprasa lielas izmaksas. Tas tiek panākts, pateicoties biznesa risinājumu uzbūvei uz spēcīgas, mūsdienīgas tehnoloģiskas platformas. Sistēmas “1C:Uzņēmums” svarīga priekšrocība ir tās plaša popularitāte: vairāk nekā 3000 specializētu firmu un daudzi sertificēti speciālisti ir gatavi palīdzēt Jūsu uzņēmumam automatizācijas sistēmas uzstādīšanā, eksplautācijā un turpmākajā pilnveidošanā.

Atšķirībā no sava iepriekšējā aplikācijas risinājuma “1C: Tirdzniecība un noliktava 7.7”, jauns aplikācijas risinājums ir domāts ne tikai uzskaites automatizācijai, bet arī reālai palīdzībai visu līmeņu vadītājiem, sākot ar direktoru. Daudzi vadītāji novērtēs jaunus situācijas interaktīvās analīzes līdzekļus, detalizētu atšifrējumu un interesējošu rādītāju saņemšanu. Tomēr vēl svarīgāka ir iespēja iegūt un analizēt vadības informāciju uz regulāra pamata. Jums nav obligāti pētīt ekrāna izvēlnes vai detalizēti pārzināt sistēmas funkcijas, lai izmantotu “1C:Uzņēmums 8” kā aktīvu nepieciešamo ziņu avotu. Atskaite “Ziņojums vadītājam” nodrošinās tekošās situācijas pārskata veidošanu un attēlošanu – automātiski, regulāri, saskaņā ar Jūsu uzdoto kārtību. Pamatrādītāju lielumi, problēmas, kuras prasa no Jums operatīvu iejaukšanos, menedžeru darba rezultātu salīdzināšana – šo pārskatu Jūs varat apskatīt intranetā, saņemt pa elektronisku pastu komandējumā vai uzdot sekretārei to izdrukāt. Tādējādi, atrodoties jebkurā Zemeslodes punktā, Jūs turēsiet roku uz sava biznesa pulsa, pieņemsiet lēmumus un plānosiet turpmākās darbības, pamatojoties uz aktuālu ainuattiecībā uz reālu stāvokli.

Tirdzniecības struktūrvienību vadītājiem un speciālistiem

Jaunajā aplikācijas risinājumā maksimāla uzmanība veltīta tam, lai nodrošinātu Jūsu ikdienas darba efektivitāti. Plašas visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanas, preču kustības vadības un cenu veidošanas, pasūtījumu pieņemšanas un to izpildes kontroles, noliktavas krājumu optimizācijas, preču apgrozījuma analīzes, iepirkumu un piegāžu plānošanas iespējas padarīs to par Jūsu drošu palīgu – lai arī par kādu virzienu vai posmu Jūs atbildat. “1C: Uzņēmums 8. Tirdzniecības vadība” ļaus izveidot Jūsu kompānijā vienotu informācijas telpu, organizēt struktūrvienību precīzu mijiedarbību, palīdzēs darbiniekiem strādāt vienotā komandā.

Uzskaites dienestu darbiniekiem

Sistēmas “1C: Uzņēmums” programmas kļuva par uzskaites risinājumu industriālu standartu. Programma "1С:Uzņēmums 8. Tirdzniecības vadība" paņēma visu labāko, ko iepriekšējos gados nostrādāja tās priekšgaitnieces – programmas "1С:Tirdzniecība un noliktava 7.7". Sevi praksē pierādījusī šodien masveidā pielietojamā tirdzniecības un noliktavas uzskaites automatizācijas sistēmas funkcionalitāte ir papildināta ar veselu virkni jaunu iespēju. Jūs saņemat jaunu instrumentu, kurš palīdzēs tiks galā ar ikdienas darbu un pietuvināt uzskaiti reālā biznesa vajadzībām. Vienlaicīgi firmas “1C” regulārais informatīvi metodiskais atbalsts ļaus kārtot to atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. Protams, "1С:Uzņēmums 8. Tirdzniecības vadība" ļauj nodot nepieciešamos uzskaites datus grāmatvedības sistēmā.

Uzņēmumu IT speciālistiem

"1С:Uzņēmums 8" nodod mums pašiem mūsdienīgākajiem standartiem atbilstošu instrumentālu līdzekļu un tehnoloģiju kompleksu korporatīvas informācijas sistēmas izstrādei, modifikācijai, administrēšanai un pavadībai. Visi šie līdzekļi ietilpst izlaižamo tirāžas produktu "1С:Uzņēmums 8" piegādē. Jūs bez papildus izmaksām saņemsiet tieši tādus pašus instrumentus, kādus izmanto firmas "1С" izstrādātāji. Rezultātā uzņēmumā uzstādītā sistēma nebūs Jūsu “melnā kaste”. Pieredze rāda, ka lielākai daļai sistēmas administratoru un automatizācijas speciālistu pietiek ar dažām dienām, lai apgūtu “1C:Uzņēmuma” risinājumu uzbūves principus – pēc tam Jūs varēsiet ne tikai pavadīt, bet arī pielāgot sistēmu atbilstoši savu organizāciju prasībām. Svarīgi ir arī tas, ka Jūs varat kļūt par profesionālās speciālistu biedrības locekli “1C:Uzņēmuma” jomā, saņemt atbalstu sistēmas apguvē, izmantot daudzpusējas saskarsmes un pieredzes apmaiņas iespēju ar neskaitāmiem kolēģiem. Reāla sistēmas atvērtība un tās viegla pielāgošana, plašas mērogošanas un integrācijas iespējas, viegla un ērta administrēšana un atbalsts – viss tas ļauj Jums tērēt minimālus spēkus, lai risinātu “zema līmeņa” tehnoloģiskus jautājumus un koncentrētos uz saturiskiem, radošiem uzņēmuma biznesa procesu automatizācijas uzdevumiem.

Konsaltinga kompāniju un sistēmas integratoru speciālistiem

Īsi termiņi un ieviešanas efektivitāte, saprātīgas cenas un elastīga licencēšanas politika, nostrādāts tipveida un specializētu risinājumu komplekss, attīstīti integrācijas līdzekļi – tā ir tikai daļa no priekšrocībām, kuras padara “1C:Uzņēmums” par lielisku “būvmateriālu” pašu daudzveidīgāko informācijas sistēmu izveidei. Daudzas konsaltinga kompānijas un sistēmas integratori atzīmē, ka “1C:Uzņēmuma” pielietošana un sadarbība ar “1C” firmu kļuva par svarīgiem to projektu veiksmes faktoriem. Projekta risku samazināšana, iespēja piedāvāt pasūtītājiem konkurētspējīgu projektu un izpildīt to, iekļaujoties termiņos un tāmēs – viss tas ļauj paaugstināt Jūsu kompānijas reputāciju un biznesa rentabilitāti, paplašināt klientu loku un veidot darbu uz industriāla pamata.

Priekšrocības salīdzinājumā ar risinājumu "1С:Tirdzniecība un noliktava 7.7"

Pēc pārejas uz “Tirdzniecības vadību” lietotājs saņem ne tikai spēcīgāku risinājumu tirdzniecības operāciju uzskaitei, bet arī nepieciešamos līdzekļus uzņēmuma vadības efektivitātes paaugstināšanai mūsdienu līmenī.

Realizētas jaunas iespējas, kuras paaugstina tirdzniecības uzņēmuma resursu izmantošanas efektivitāti:
 • pārdošanu, iepirkumu, naudas maksājumu plānošana;
 • krājumu optimizēšana noliktavā, ņemot vērā gaidāmās preces no piegādātāja;
 • plānu ievērošanas, naudas līdzekļu pieejamības, piegāžu disciplīnas un maksājumu kontrole;
 • menedžeru darba efektivitātes analīze;
 • «ziņojuma vadītājam” automātiska veidošana;
 • elastīga cenu veidošanas sistēma, ieskaitot dažādu atlaižu piešķiršanas iespējas ar mērķi noturēt pircējus;
 • spēcīga pārskatu sistēma, kura ļauj iegūt visus nepieciešamos datus ar vajadzīgiem, lietotāja iestatāmiem grupējumiem un filtrāciju.
Aplikācijas risinājumā “Tirdzniecības vadība” realizētas mūsdienīgas savstarpējo attiecību ar klientiem (CRM) vadības metodes, kuras nodrošina augstu menedžeru darba ātrumu un kvalitāti apvienojumā ar individuālu pieeju katram klientam:
 • lietotāja kalendārs;
 • menedžera darba vieta;
 • notikumu reģistrācija ar klientu un savstarpējo attiecību vēstures glabāšana;
 • atgādinājumu sistēma;
 • iebūvēts elektroniskais pasts;
 • АВС analīze un klientu klasifikācija pēc savstarpējo attiecību stadijām;
 • dažādu mārketinga akciju novadīšana klientu piesaistei;
 • klientu aptauju novadīšana.

Mūsdienīga platforma "1С:Uzņēmums 8" veiksmīgi paplašina mērogošanas un darba iespējas sadalītā informācijas bāzē, tai skaitā caur internetu, kas būs pieprasīt lielu uzņēmumu vidū ar dažādās teritorijās esošajām struktūrvienībām.

Aplikācijas risinājuma mūsdienīgs, ergonomisks interfeiss padara pieejamas platformas “1C:Uzņēmums 8” servisa iespējas.

Atsauksmes

Atsauksmju nav.

Uzrakstīt atsauksmi

* - Obligātie lauki