Kompānijai ONETEC tagad ir tiesības ieviest un nostrādāt programmēšanas produktus, kuri nodrošina ražošanas uzņēmumu pilnīgu automatizāciju. Statuss nodrošina, ka firmai ONETEC piemīt visas kompetences, lai sniegtu klientiem pilnīgu un kvalitatīvu nepieciešamo pakalpojumu kompleksu, ieskaitot konsaltingu uzņēmuma vadības jomā, kas pamatojas uz analoģisku uzdevumu risināšanas pieredzi citos ražošanas uzņēmumos.