Šajā dokumentā aprakstītas izmaiņas konfigurācijā salīdzinājumā ar 1.6.41.4
Vairākos dokumentos saskaņā ar ES regulu par fizisko personas datu aizsardzību pievienots
iestatījums - “Neizvadīt fiz.personas personas kodu”.

Modernizēts pārskats “Mikrouzņēmuma deklarācija”.
Dokumentam “Priekšapmaksas rēķins” pievienota drukas forma – Proforme-Invoice.
Atjaunināts bankas dokumentu izlādes formāts - SEPA (ISO 20022) (Ver. 1.02).

<span style="background-color: #ffffff;">1.    Atjauninātas minimālās stundas likmes 2018. gadam, minimālā darba alga no 01.01.2018. — 430.00EUR , mainītas sociālā nodokļa likmes 2018. gadam. /</span>

Kompānija ONEtec uzsāka projektu grāmatvedības uzskaites sistēmas ieviešanai uz programmas “1C Grāmatvedība” bāzes “Rietumu” kompāniju grupā.

Kompānijai ONETEC tagad ir tiesības ieviest un nostrādāt programmēšanas produktus, kuri nodrošina ražošanas uzņēmumu pilnīgu automatizāciju. Statuss nodrošina, ka firmai ONETEC piemīt visas kompetences, lai sniegtu klientiem pilnīgu un kvalitatīvu nepieciešamo pakalpojumu kompleksu, ieskaitot konsaltingu uzņēmuma vadības jomā, kas pamatojas uz analoģisku...